“Жоўты мост” ды іншыя алюзіі

Назбіралася шмат новых вершаў, тэкстаў, перакладаў… Ужо блытаюся ва ўсім гэтым. Ужо яно замінае думаць далей. То трэба патроху пазбаўляцца ад гэтай важкай ношкі, каб крочыць далей весялей. Ніжэй – апошняе паэтычнае, віленскае.

Жоўты мост (Geltonasis tiltas)

                                Дзмітрыю Строцаву

Трапеча на вятры дзівосны жоўты мост –

дарога ў лес, чароўны і чарнічны.

Ярамі, кручамі, пагоркамі – наўпрост

блукаю борам, быццам паляўнічы.

Трывожаць пахі дрэў, ігліцы і грыбніц –

прынюхваюся, ноздры раздзімаю,

як звер, што прагна п’е ваду з крыніц

і нетры асцярожна аглядае.

Казыча слых аркестр нябачны ў шатах дрэў,

сасна рыпіць, пяшчотна лес шапоча,

галінка хрусне пад нагою неспадзеў:

“Аларм! Аларм!” – сарока застракоча…

Як заварожаны застыў у поўны рост –

такая мілата, аж невымоўна…

Трапеча на вятры дзівосны жоўты мост,

дарога ў лес, чарнічны і чароўны.

5 траўня 2024 г.

 

Чакаеш…

Чакаеш чагосці важнага, ці драбязы, чакаеш азартна

спачатку сталення, сонечнай раніцы і падарункаў

на святы, і проста так… хоць чаго, без ніякай нагоды…

Чакаеш, як рыбіна ўхопіць знянацку прынаду, а ты

не ведаеш нават, якая яна – залатая ці срэбная, ці…

То лета чакаеш млосна, залеваў, грыбнога шаленства…

Калісьці чакаў міленіуму: думаў, а як там будзе далей?

Дзіця! Далей усё тое ж: будзёнасць, стома і праца…

Чакаеш дачку да апоўначы, а сына чакаеш зранку,

таксама чакаеш, калі ўрэшце жонка скажа: “Хадзі…”

Яшчэ адпачынку чакаеш,

а ён праляціць, як заўсёды, маланкай, бязглузда і марна

І вось, падаецца, і тое было, і іншае, і тое, чаго не чакаў,

але ты чакаеш далей… а раптам ня ўсё, а раптам яшчэ…

Цяпер вось начэй чакаеш і сноў, каб забыцца на беды…

Чакаеш вяртання каханай, якая сыйшла ад цябе

з лёгкім сэрцам і смехам… пігулак чакаеш жменю…

памылку ў дыягназе – і дактары не святыя таксама –

усмешкі прыязнай чужой, выпадковай… і прапановы

на кнігу ўспамінаў ад важнага выдаўца…

урэшце чакаеш чакання канца.

8 траўня 2024 г.

 

****

Бягу-бягу сцяжынай вузкай,

І да падэшваў ліпне глей.

Раблю сабе перазагрузку,

шукаю шанец жыць далей…

 

Забыўся шлях да Беластоку,

Дадому шлях даўно забыў.

А глей учэпісты, глыбокі,

Нібыта ў памяці нарыў…

 

Не адпушчае мозг былога,

Дарэмна “delet” цісну я.

Куды вядзеш мяне, дарога,

Зноў у тупік, у ні..уя…

19 траўня 2024 г.

 

Анёлы ў выгнанні

Я спакойны нібыта мярцвяк, бо маю жыццё ў запасе

напоўненае табою, ракетамі і катэйлямі Молатава…

Гуляюся весела з лёсам, тваімі кудзеркамі, смерцю,

лаўлю матылёў бесклапотных, любуюся імі, а потым

частую парэчкавым джэмам і ў вышыню падкідаю:

“Няхай сабе цешацца сонцам і пахам ліпеньскіх кветак”.

Тэлепартацыя – хобі анёлаў, якім як і нам, у выгнанні,

карціць пасваволіць і… раптам ты шэпчаш: “Маўчы”.

Я гатовы маўчаць пра цябе матылям і знаёмым, але

так баюся аднойчы не ўспомніць задзірлівы смех

і твой выдых, як ветру павеў: “Сяргей, ходзь да мне!”,

Я гатовы маўчаць гэтак гучна, як гром навальнічны:

«Кахай мяне зараз! Паспей! Бо я маю ў запасе жыццё,

Ну а ты, мой чароўны матыль, толькі сённяшні дзень”.

Вільня, 2024 г.

 

Малюся…

Малюся за тых, хто не бачыць неба і за тых, хто на небе…

Малюся за ўсіх, хто яшчэ ў Беларусі і тых, хто не можа туды

патрапіць… Малюся за маці, дзяцей і ўнукаў сваіх і вашых,

за жонак малюся былых і сапраўдных, каханак і здрадніц…

Малюся, каб кожнаму новыя дні выпадалі і шчасныя ночы…

А вы, хоць зрэдчас, памаліцеся і за мяне…

Вільня, 3 чэрвеня 2024 г.

 

А давай?

А давай сустрэнемся на Віленскай пад дубам…

Мусіць, памятаеш таго фанабэрыстага фацэта,

у цені якога аднойчы згубілася сонца і мы,

у запэцканых цінаю шортах і басанож,

згаладалыя ўшчэнт

пазашлюбныя дзеці Куршскай касы –

гэткія параненыя морам і авантурамі каханкі.

То прыходзь, пасядзім крыху побач на лаўцы

з кубкам экспрэса і адной на дваіх цыгарэтай.

Узгадаеш пра… зрэшты, кажы што заўгодна –

сэнс размовы няважны цяпер, а прысутнасць

твая – цудадзейны медыкаментозны сродак,

які аднаўляе мае разумовыя здольнасці ўміг.

Ну дык што, убачымся на Віленскай пад дубам?

Я нарэшце сабраў для цябе цэлы пачак грашэй

і гісторый, якія належаць маглі б толькі нам.

Вільня, 11 чэрвеня 2024 г.