Уля, няма ў мяне вершаў пра Вільню!

Невялікая падборка вершаў, прысвечаных таямнічай Уршулі. Пісалася пераважна ў восеньскай Вільні ў 2022 годзе. Першы верш падборкі перакладзены на некалькі еўрапейскіх моў - англійскую, гішпанскую, фінскую і іншыя.


Уля, няма ў мяне вершаў пра Вільню!

Блякне ўсё навокал, выцьвітае…
Аж да бела-чорнага радна…
Млосна мне ў чужынскім гэтым краі,
Дзе за мной як цень – мая віна.
Чуеш, Уля, бачыш, як пагана
Жыць чужынцам, здрадзіўшы ўсяму,
Блякне ўсё і не гаяцца раны…
Можа пагадзіцца на турму?
Трэба ж вось, у час такі сустрэцца
Нам з табой у Вільні незнарок…
Як ужо зусім збялела сэрца,
І зрабіўся бела-чорным зрок.

Вільня, 25 ліпеня 2022 г.


УРШУЛЯ. РАБІНЫ

Хацеў распавесці табе пра рабіны,
Якія няўзнак чырванець пачалі, –
Гаркавыя ягады смаку чужыны,
Крывінкі твае і мае на зямлі. 

Заўважыш ці не, як згінаецца вецце,
Як ягады сок набіраюць штодня…
І вось ужо вогнішча чырвані б’ецца
І ты ў эпіцэнтры рабіна-агня.

Паслухай, хіба што зімою магчыма
На смак арабінавы водар спазнаць.
Няхай жа палаюць-гараць арабіны,
Каб верыць, каб жыць, каб кахаць!

Вільня, 11 жніўня 2022 г.

УРШУЛЯ. ШОРГАТ ЛІСЦЯЎ

Сыплецца-сыплецца золата лета,
Вогненным лісцем сцелячы дол.
Ціхая раніца, дым цыгарэты,
І адзінота вакол…

Сэрца маё туманы ахінулі.
Холад… і я паскараю хаду.
Лісце шапоча: “Уршуля, Уршуля…”
Я, гэта, Уля, іду.

Раніцай на невялічкім балконе,
Ці ў заінелым вакне
Ценем няўлоўным, са снегам на скронях,
Раптам убачыш мяне.

Можа быць крышачку стане шчымліва,
Вільню ўзгадаеш – як казачны сон…
Нашых з табою пачуццяў разлівы
Б’юцца ў бетонны балкон.

Сыплецца-сыплецца золата лета
У Беластоку халодным тваім…
Глянь, як віецца, амаль напаўсвета,
Горкага шчасця дым.

Вільня, 18 кастрычніка 2022 г.


УРШУЛЯ. РЭХА

Мак таўчэ жамяра над сцяжынаю-змейкай,
Палымнеюць раскошна абапал каліны…
Нас твае ў такт хады падбадзёрваюць вейкі:
“Мы нікому нічога на свеце не вінны”.

Млявы вечар плыве на краю Беластоку,
Цішыню разганяем задзірлівым смехам.
“Тут і зараз” – званы прагучалі здалёку,
Пацалункі ў адказ адазваліся рэхам.

Што яшчэ трэба гэтым дваім ашалелым
Ад сугучча іх сэрцаў і пальцаў спляцення?
Мы нікому нічога… і нашыя целы
Непадзельнымі стануць у сонмішчы ценяў.

Вільня, 19 кастрычніка 2022 г.


УРШУЛЯ. АРЫТМІЯ

Непрымальная з’ява – прадбачнасць падзеяў,  
Рытмы працы і звыклых штодзённых спраў.
Гэта правільна ўсё,  але я так ня ўмею,
я інакшую долю абраў…

Мне па сэрцы не штыль, а шаленства стыхіі,
Шал вагню, бой з сабой і сусветны патоп…
Даспадобы хіба што адна арытмія,
Быць з табою ў рэжыме нон-стоп.

Я не ведаю, што ты адкажаш на золку,
І куды мяне заўтра, магчыма, пашлеш…
І таму лепей жыць на калючых іголках,
І таму арытмія – найперш.

Вільня, 20 кастрычніка 2022 г.