Травяны сон

Удзірванець, суцішыцца ў траве,

Суздром пазбыцца зла, пачуццяў, словаў…

Завекаваць і верыць: нехта пазаве

Мяне скрозь дзёран прарасці нанова.

З малітваю да травяных багоў,

Праз карані, бадылле і атаву,

З палону кучаравых мурагоў

Паўстану зноў спагадным і ласкавым.

2017.