На старым Заслаўскім тракце

Лісце восеньскай асіны
Лісце восеньскай асіны

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нібы змораныя сонцам беспрытульныя сабакі –

На старым Заслаўскім тракце паваліліся асіны…

Ім віхуры-завірухі ды дажджы даліся ў знакі,

Ім маланкі пасмалілі заліхвацкія чупрыны…

 

Мутнай восеньскай крывёю набрынялая лістота

Валацугаў падарожных яркай барвай спакушае.

Тут шукаць цяпер дарэмна першароднай адзіноты,

І трывожных перашэптаў лісцяў колішняга гаю.

 

Тут схавацца немагчыма ад нікчэмнай мітусніны,

І трывожна

– быццам нож мне –

сярод ценяў запусцення

Зарастаюць палынамі і ссівелаю ажынай

Скамянелыя асіны…

пабялелыя бярвенні…

 

На мяжы каля Заслаўя,

на сцяжынах занядбаных,

Ні табе якога следу,

ні асіннікаў вячыстых…

Паляглі асіны ўпокат, нібы ў бітве партызаны,

Толькі цень мільгне раптоўна ў хмызняку кантрабандыста.

 

Кастрычнік, 2016 год.