Прыйдзе нехта новы

Пад гарой, у чэзлым лазняку

Звыкла прахрыпіць груган малітву,

Шугане кудысьці за раку

Ці на баль паганскі, ці на бітву.

Пад гарой ільюцца туманы, –

Хутаюць Дняпро халодным пледам…

Брохне сом, вярнуўшыся з вайны

З маладым нахрапістым суседам.

На гары – бярозы на вятры,

На гары – вясковая гамонка,

Там гырчаць на пеўняў трактары,

Дварнякі адбрэхваюцца звонка.

На гары, Гарошкаўскай гары,

Спіць Паэт і чуйна ловіць словы,

Каб пазнаць:

вярнуліся сябры,

Каб усцешыцца,

што прыйдзе нехта новы…

24 кастрычніка 2015 г.