Любоў Турбіна: Гэта месца – знаёмае быццам – наўмысна забыта

Хросная маці маёй жонкі Галіны Дубянецкай– паэтка і даследчык літаратуры з Інстытута сусветнай літаратуры ў Маскве Любоў Турбіна. Таму няма нічога дзіўнага ў тым, што мы, па-сямейнаму, спрычыніліся да перакладу ейных вершаў на беларускую мову. Нешта з гэтага друкавалася ў часопісе “Дзеяслоў”, нешта яшчэ чакае свайго часу. Але, навошта чакаць…

Мост

Гэты мост праз рачулку ў тумане –
прабегчы таропка!
Толькі дошчачкі-костачкі хруснуць,
абрынуцца й кропка.
А вада ледзяная, густая, глухая, пад ёй зеляніна…
Ды сюды не прыводзіць да часу нікога сцяжына.
А на беразе тым толькі конь,
толькі стог пад навесам,
Ды ў вакенцы агонь –
толькі недзе далёка за лесам.
Хто каня выганяе на пашу –
пабачыш праз поле.
Каля самай вады
не дазволена смагу спатоліць.
Гэта месца – знаёмае быццам –
наўмысна забыта.
Вусны памяці ніткай суворай

трывала зашыты.

Зніклі лебедзі-гусі-ганцы
на заходзе, бы згадкі,
Да пары. На шчаслівай кашулі –
адно толькі латкі ды латкі.
Ні парома, ні чоўна – адно толькі мост,
нетрывалы, трухлявы,
І туман над ракой падымаецца
шчыльны, бялявы.
Па вуліцы Янкі Купалы

І вось што ў сне адбылося са мною –
Бацькоўскі дом абыйшла стараною,
Паўз Свіслач, а дом каля парку,
І вокны, што свецяцца ярка.

А вуліца ціха спаўзала ў цямрэчу…
Каменны той дом на рагу каля рэчкі
Па вуліцы Янкі Купалы
І голас – “Ну дзе ты прапала?”

Пазнала я мамін, ды хуценька нізам,
Мастком, а мне ўслед толькі рэха “Вярніся!”
Схавалася ў цень і прамокла.
А тата ўглядаецца ў вокны.

А побач са мной нехта быў альбо не?
Як пільна зірнеш – сілуэт мільгане.
Пакінула дом і адразу
Там з даху пападалі вазы.

***
Полацак, пяшчота і Сафія –
Грознае чарнобыльскае лета…
Землі пракаветныя, святыя,
Як злучыць, як выказаць ўсё гэта?
Не трывожце праху Еўфрасінні –

Заслужыла доўгаю дарогай…
На гары высокай, па-над плынню,
Падступае тайная трывога.
І з’яўленне дзіўнае Скарыны –
Сквер у прыцені, будынкі, сутарэнні…
Год ды месяц да твайго спачыну.
Слёзныя бяссонныя маленні.

Не ўратуе мудрая Сафія,
Несуцешны плач – не быць нам разам!
Папярэджанні чые гучаць скупыя,
Будучыні змрочныя наказы?

Дом паэта

                        Веніяміну Айзенштадту

І

І дзверы прарыпяць цішком,

Трапляеш ты ў сьвет ягамосьця,

Для зайздрасьці і дробнай злосьці

Недасягальны ён суздром.

 

Страсі з пантофляў пыл дарог.

З душы – пазнакі пустацвету.

І стануць ўцямнымі паэты

Чужых гаворак і эпох.

 

І папрастуе ў высі дух:

Жыцьцё – нішто, жыве – мастацтва…

А за вакном як святатаства

Таполевы віхурыць пух.

 

Як, і няўжо вось сьнег ізноў?

Я ж забягала цёплым летам…

Вось як убачыцца з паэтам –

Імгненьне што, што бег вякоў.

 

Сястры

І стаўся сьнег – здаецца, з ценю

Падаў нябачны нехта знак

І ты ў вагон зайшла – на сцэне –

І ўспыхнуў чэпчык быццам мак…

Пяшчотны твой, нібыта ў мамы

Пагляд раптоўна мне адкрыў…

А твой цягнік па ходзе драмы

Няўзнак скрануўся і паплыў.

Мільганьне рук – на першым плане

І міма надпіс: “Мінск-Масква”,

Але ніхто з нас пры растаньні

Патрэбных словаў не сказаў.

Зьнік незваротна чэпчык яркі,

Сьнег блісьне пырскамі сьлюды

Як у кіно. Ды страшна-палка –

Ты ад’язджаеш назаўжды.

Пераклад Сержука Сыса.